Home Winkelvoorwaarden

Winkelvoorwaarden

  1. De verkoper is gerechtigd de koper voor meermalige verpakking en ander duurzaam materiaal (kartonnen dozen, stapelwagens etc.) een gebruiksvergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld.

    Indien statiegeld in rekening wordt gebracht zal dit na francoretournering van het materiaal – mits in onbeschadigde staat – worden verrekend.

  2. Betaling dient te geschieden netto-contant bij aflevering of middels storting of overmaking op een door de verkoper aangegeven bank- of girorekening. Niet-betaling van een factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest op van 1% per maand en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 50.

  3. Alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Dendermonde.

Goedemiddag, kan ik u helpen?

Wout van der Gugten, Zaakvoerder